Тъй като все повече компании претърпяват цифрова трансформация, ролята на ИТ се очаква да играе ключова роля за бизнесът. Нуждата от квалифицирана работна ръка продължава да бъде сериозен проблем. В каква специалност да насочите вниманието си, както и кои са професиите, които се очаква да бъдат най-търсени и привлекателни през 2020 година, предстои да разберете, […]