HR
Мястото на рекламата при фирмената политика
010
Забавеното и деформирано обществено развитие на България, в следствие на петвековното робство, забавя не самоикономическото развитие, но и това на рекламата
Дигитален Маркетинг
HR
Тимбилдинг
09
Много фирми вече влагат средства в обучението на персонала и по-точно в неговата сплотеност, каквото представлява тийм билдинг. Има няколко вида разработени
Дигитален Маркетинг
HR
LIDL ОТКРИВА ИТ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
09
Лидерът на търговията на дребно в Европа Lidl избра България за откриването на своя нов високотехнологичен ИТ център за развойна дейност.
Дигитален Маркетинг
HR
Професиите на бъдещето в областта на ITC
038
Тъй като все повече компании претърпяват цифрова трансформация, ролята на ИТ се очаква да играе ключова роля за бизнесът. Нуждата от квалифицирана работна
Дигитален Маркетинг
HR
SEO въпроси при интервю за работа
055
Ако сте компания, на която й предстои среща с кандидат, който трябва да бъде назначен на позиция, касаеща дадена област от дигиталния маркетинг, предимно
Дигитален Маркетинг