Дигитален маркетинг – кои са най-търсените ключови думи

Digitalen marketing Дигитален маркетинг

На български език най-търсените ключови думи в областта на дигиталния маркетинг са:

 1. SEO (СЕО) – оптимизация за търсачки
 2. Постоянни връзки (Backlinks)
 3. Реклама в социалните медии (Social Media Advertising)
 4. Електронна поща (E-mail Marketing)
 5. Контент маркетинг (Content Marketing)
 6. Онлайн продажби (E-commerce)
 7. Видео маркетинг (Video Marketing)
 8. Аналитика (Analytics)
 9. Мобилен маркетинг (Mobile Marketing)
 10. Ретаргетинг (Retargeting)

Тези ключови думи отразяват някои от най-популярните инструменти и стратегии в дигиталния маркетинг, които се използват за да се улеснят връзката с потребителите и да се увеличат продажбите.

Други ключови думи, свързани с дигиталния маркетинг на български език, могат да бъдат:

 1. Ландинг страница (Landing Page)
 2. Реклама в Google (Google AdWords)
 3. Оптимизация на презентация (Presentation Optimization)
 4. Въздействие на бранда (Branding)
 5. Въздействие на критическия масъв (Critical Mass Impact)
 6. Онлайн репутация (Online Reputation)
 7. Интернет реклама (Online Advertising)
 8. Продуктов маркетинг (Product Marketing)
 9. Въздействие на мнението (Opinion Impact)
 10. Креативност (Creativity)
Rate article
Дигитален Маркетинг
Add a comment