Интернет реклама

На всеки от Вас е ясно, че днес, 2019 година без интернет реклама е трудно да се пробие на пазара. Остава важния въпрос, а именно: Къде да рекламираме?

На всеки от Вас е ясно, че днес, 2019 година без интернет реклама е трудно да се пробие на пазара. Остава важния въпрос, а именно: Къде да рекламираме?

В развитите страни, бюджетът за онлайн реклама сериозно надхвърля този за традиционна такава.

Нека кажем по какво се различават двата типа реклама и какво представлява традиционната реклама.

Основно, онлайн рекламата е насочена в дигиталната среда. Тя може да е рекламно каре, рекламна публикация, линк, рекламно съобщение, разпратено по електронна поща, стига клиентът, т.е. получателят преди това да е потвърдил, че желае да получава рекламни послания и други.

Традиционната реклама е тази реклама, която виждаме в ежедневието, в заобикалящата се среда. Например, офлайн реклама на движимо имущество – рекламент транспарант, разположен върху бус, например.

Статията продължава тук

Summary
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
W-SEO.com
Product Name
Интернет реклама
Rate article
Дигитален Маркетинг
Add a comment