Линк билдинг чрез участие в директории за статии

Линк билдинг чрез участие в директории за статии SEO оптимизация

Какво трябва да знаете, участвайки в директории за статии?

Съставете правилно заглавията на секции и подсекции (често в дейността на копирайтъра е необходима помощта и от професионален специалист по маркетинг или реклама);
Използвайте подбор на ключови думи (в шрифт, цвят или хипервръзки – но без злоупотреба и прекаляване;
Разредете „твърд“ текст с маркирани списъци;
Поставяйте цитатите в абзац (в противен случай читателят ще пропусне всички останали идеи на параграфа);
Обемът не трябва да бъде повече от 2,5 – 3 хиляди знака (разбира се, ако говорим за продукт, който ще се продава, например, а не за информационни или аналитични данни);
Опитайте се да измислите закачливи трикове (например стила на обърната пирамида, когато статията започва със заключения).

Можете да увеличите доверието в сайта не само благодарение на съдържанието на текстовете, но и чрез графичен дизайн, видео, както и изходящи връзки. Трябва да бъдете внимателни с последното, но наличието на изходящи връзки ще покаже на потребителя, че сте уверени в способностите си и не се страхувате, че той ще отиде в друг сайт, стига да го насочвате към допълнителна информация, която наистина ще бъде полезна и ценна.

Статията продължава тук:
https://w-seo.com/potrebitelsko-povedenie.html

Rate article
Дигитален Маркетинг
Add a comment