SEO въпроси при интервю за работа

Въпроси, касаещи SEO оптимизацията, подходящи за SEO интервю

Ако сте компания, на която й предстои среща с кандидат, който трябва да бъде назначен на позиция, касаеща дадена област от дигиталния маркетинг, предимно SEO, то тази статия е точно за Вас.

Четейки тези редове, то ние предполагаме, че сте HR експерт, на който са поверили отговорната задача да отсеете подходящите кандидати. Всъщност, предполага се, че първото отсяване вече е факт и сте поканили на събеседване най-добрите кандидати. Как да започне самото интервю? Какви въпроси да им зададете?
Сигурни сме, че изпитвате затруднения, тъй като Вие не сте SEO експерти, а HR… Е, надяваме се, че следващите редове ще Ви помогнат.
Ето ги и примерните въпроси, взаимствани от официалната страница на VISEO LTD:

1. WhiteHatSEO vs BlackHat SEO – какво мислите за двата типа SEO похвати?
В отговор трябва да получите информация, дали кандидатът различава техниките, които са кратковременни и в дългосрочен аспект биха довели до проблем на сайта, или разчитат на правилни и рационални подходи.

2. Какво представлява потягиего Cross Linking ?

Очаква се да се проверят познанията в областта на линк билдинга, както и методи и похвати, които биха се използвали при евентуално назначаване в компанията.

3. От къде черпите актуална информация относно SEO

Тук трябва да се провери, дали кандидатът следи едни от най-популярните български, а и не само, SEO експерти.

В отговор може да получите блогове и сайтове на колеги, както и на управителят на W-SEO.com, както и сайтове като:

Google Webmaster Central, Search Engine Land, SEOSmarty, MOZ Search Engine Journal, BacklinkO и други.

4. Какво знаете за Cloaking?

Прикриването на съдържание е част от BlackHat методите и е хубаво, кандидатът да е наясно с това понятие.

5. Дефинирайте разликата между „nofollow“и „dofollow“ връзките.

6. Какво знаете за LSI?

LSI означава латентно семантично индексиране. Тази техника се създава, за да се получат данните чрез свързване на думата с нейните най-близки и сходни с подобен контекст. Например, ако търсите нещо с ключова дума „CAR“, ще покажете всички свързани неща като класически автомобили, автомобилни търгове, Bentley кола, автомобилно състезание и т.н.

7. Дефинирайте понятието PPC

8. Разкажете нещо за URL redirect 301

9. Кои CMS са Ви познати и кои смятате за най-добре сработващи с търсещите машини?

10. Кой от посочените мета тагове не влиае особено за Google?

Title
Keywords
Description
11. Какво бихте направили, ако някой целенасочено постави връзка в сайт с нерегламентирано съдържание към Ваш проект и Вие локализирате това?

12. Какво бихте предприели, ако започнете работа по проект, който няма organic search results от Гугъл?

13. Какво е SERP?

14. Посочете поне два примера за long tail keyword?

Имайте предвид, че това са базови 14 въпроса, като те могат да бъдат разнообразени, но най-важното е да бъдете внимателни, тъй като днес, през 2018 година, почти всеки втори може да се изяви като SEO гуру, мислейки си, че ако разполага с огромен бюджет, с който да закупи десетки приложения, app-ове, софтуер за SEO, ще успее, но това не е точно така. Днес SEO е областт, при която без креативен и индивидуален подход трудно ще се успее.
Въпросите са полезни и за кандидати, които предстои да участват в събеседване.

Rate article
Дигитален Маркетинг
Add a comment